Bereken je prijsverschil

Voor wie is de rekentool gemaakt?

- Voor eigenaar-bewoners van koopwoningen.
- Huurders en verhuurders van particuliere koopwoningen. Zij verdelen onderling de eenmalige en maandelijkse kosten.
- De rekentool is niet van toepassing op huurders van de Woningstichting. Zij vinden meer informatie over deelname aan het warmtenet in de huurders-brochure.

Wat laat de rekentool zien?

Nadat je op 'toon uitkomst' hebt geklikt zie je:
- links: wat je voor je warmte zou betalen als je nu een nieuw gascontract zou afsluiten, gebaseerd op een gasprijs van € 1,65 per m3
- rechts: wat je in 2022 zou betalen als klant van warmtebedrijf WOW

Wil je weten of en welke kosten je moet maken voor de overstap op elektrisch koken, kijk dan op deze pagina van MilieuCentraal.


Uitgangspunten bij bovenstaande berekening:

- Gasprijs € 1,65 per m3 (gemiddelde van de prijzen van de 10 grootste gasleveranciers in januari 2022 volgens ACM)
- Jaarlijkse kosten voor CV-onderhoud en vervanging CV-ketel € 211 per jaar
- Prijs per gigajoule warmte: € 42,20 (prijspeil 2022) per GJ (jaarlijks gecorrigeerd voor prijsontwikkeling elektriciteit en gas) en nooit meer dan de maximumprijs van de ACM
- Vaste kosten warmtenetaansluiting voor verwarming en tapwater: € 420,39 per jaar (15% onder maximum van ACM)
- Huur warmte-afleverset: € 131,16 per jaar (maximum van ACM)
- Meettarief: € 27,47 per jaar (gelijk aan maximum ACM)
- Verbrandingswaarde aardgas (bovenwaarde, bron: ACM): 35,17 m3 per Gigajoule
- Gemiddeld rendement CV-ketel voor tapwater en verwarming: 87% (bron: ACM)
- Wanneer je overstapt op elektrisch koken ga je meer elektriciteit verbruiken dan toen je nog op gas kookte. Tegelijkertijd vervallen de kosten voor het gebruik van aardgas voor koken. Volgens TNO is elektrisch koken iets goedkoper dan koken op aardgas. Omdat TNO spreekt over een marginaal verschil, is dit verschil niet meegenomen in de rekentool.

Duiding uitkomsten:

- Het kan dat je schrikt van de maandelijkse kosten. Wellicht heb je op dit moment nog een gascontract tegen gunstige voorwaarden en gaat het om een best groot verschil met je huidige maandelijkse kosten. Wij willen nogmaals benadrukken dat de rekentool uit gaat van wat je kwijt zou zijn als je NU een NIEUW gas- of warmtecontract afsluit. Met de hoge gasprijzen van het moment gaat het om hoge maandelijkse kosten. De kans bestaat dat de gasprijzen in de toekomst nog verder op gaan lopen. Realiseer je dan dat het aannemelijk is dat warmte altijd goedkoper zal zijn dan gas, aangezien de prijs van aardgas verhoudingsgewijs harder stijgt dan die van elekriciteit.
- Het meettarief zit bij vastrecht warmte in.

Geld terug

Aan het eind van elk jaar kijken we wat je werkelijk hebt verbruikt. Heb je minder gigajoules verbruikt, dan krijg je geld terug. Heb je meer gigajoules verbruikt, dan moet je bijbetalen. Dat gaat precies zoals je nu gewend bent met je huidige energieleverancier.

Daarnaast kun je geld terugkrijgen als na afloop van een kalenderjaar blijkt dat we minder kosten voor de bedrijfsvoering van warmtebedrijf WOW hebben gemaakt dan we vooraf hadden begroot. Waren de kosten hoger, dan hoef je niet bij te betalen. Dit wordt door ons opgevangen.

Ja, ik wil ook betaalbare warmte

Ik maak graag gebruik van het aanbod dat - dankzij de subsidies van het Rijk - financieel zeer aantrekkelijk is.