Tijdlijn

Op de tijdlijn staan de belangrijkste momenten tot aan de oplevering van het warmtenet in 2024.

Najaar 2022: Aanpassen woning
Woningeigenaren: wil je elektrisch gaan koken
of een nieuwe aansluitplek voor de afleverset maken? Je kunt daar nu mee beginnen. Zorg dat de aanpassingen uiterlijk in de zomer van 2024 klaar zijn. Meer informatie over de aanpassingen vind je in de brochure die je voor de zomer ontving. MilieuCentraal biedt ook handige informatie over koken op inductie.

Begin 2023: Rioolvervanging
De aanbestedings
procedure voor de rioolvervanging en het warmtenet wordt in gang gezet.

Voorjaar 2023: Woningopname installateur
Een installateur komt bij je
langs om de aansluitroute naar je woning vast te stellen.

Zomer 2023-zomer 2024: Aanleg
We leggen het
warmtenet aan.

Zomer 2024: Einde gascontract
Zorg ervoor dat je
gascontract in of voor de zomer van 2024 eindigt.

Zomer 2024: Gevelaansluiting
We sluiten je woning aan op het
warmtenet en je krijgt voor het eerst warmte van warmtebedrijf WOW.

Najaar 2024: Gas afsluiten
Is je woning gasloos? Dan
vraag je Liander om je woning af te sluiten van het gas.

Najaar 2024: Subsidieaanvraag
Woningeigenaren: is je
woning gasloos, dan vraag je ISDE-subsidie aan.

Disclaimer: bij het halen van de planning zijn we afhankelijk van beschikbaarheid van materialen en personeel.